Activiteiten

Afhankelijk van de omvang van een gemeente is rioolbeheer een taak welke samen met bijvoorbeeld wegbeheer of openbare verlichting wordt uitgevoerd. Als rioolbeheerder zijn er altijd zaken welke meer tijd vragen om eens goed uit te zoeken of gegevens te verzamelen. Hierdoor kan de betreffende ambtenaar niet volledig aan rioolbeheer werken waarmee pieken in het werk lastig weg te werken zijn. Hierin kan ik ondersteunen en adviseren. Bij hydraulische knelpunten, welke niet altijd overeenkomen met hydraulische berekeningen, zijn oorzaken soms moeilijk te herleiden. Met mijn ervaring in rioolmodellen kan ik hier een praktische toets uitvoeren of een second opinion. Ook bij ontwerpen van nieuwe stelsels, gemalen of randvoorzieningen kan ik u adviseren.

Enkele andere voorbeelden;

 • Opstellen of adviseren bij een rioolbeheerplan
 • Onderzoek naar oorzaak terugkerende problemen
 • Beoordelen van rioolinspecties
 • Reparatieadvies opstellen na rioolinspecties
 • Inventarisatie en vastleggen van bijzondere constructies in het stelsel
 • Visuele riool- of putinspecties
 • Beoordelen van riolen en/of andere riooltechnische objecten
 • Kolkenbeheer
 • Pompputten beheer
 • Opstellen meerjarenplanningen
 • FinanciĆ«le aspecten rioolbeheer
 • Advisering en ondersteuning
 • Advisering opstellen basisrioleringsplan
 • Advisering opstellen gemeentelijke rioleringsplan
 • Bovenstaande onderwerpen geven een beter beheer door meer kennis.